Σχετικά με την πλατφόρμαΣχετικά με την πλατφόρμα


 Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Go Lab Academy   είναι μια μορφή εκπαίδευσης σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έχει χαρακτηριστεί ως «η επόμενη γενιά των μεθόδων διδασκαλίας» και έχει ραγδαία ανάπτυξη σήμερα σε όλες τις πτυχές και διαστάσεις της εκπαίδευσης. Η βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνει µε πολλαπλούς τρόπους , να έχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση & κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές στο πώς και τι θα μαθαίνει και να αποτελεί το «κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας» . Ο μαθητής - εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή ή ειδικό του θέματος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε µόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει µε άλλα μέσα π.χ. µε ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Go Lab Academy εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών , όπως δηλαδή συμβαίνει στην κλασσική εκπαίδευση. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους . Έτσι η διδασκαλία γίνετε µε ασύγχρονη συνεργασία.

 Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι αυτόρυθμη και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ασχολούνται με ανταλλαγή ιδεών ή πληροφοριών, χωρίς την εξάρτηση από την εμπλοκή άλλων συμμετεχόντων, την ίδια στιγμή. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι ωφέλιμη για τους μαθητές που έχουν προβλήματα υγείας ή που έχουν ευθύνες φροντίδας μικρών παιδιών.  Στα ασύγχρονα δικτυακά μαθήματα, οι μαθητές προχωρούν με το δικό τους ρυθμό. Εάν χρειάζεται να ακούσουν το μάθημα  και δεύτερη φορά ή να σκεφτούν μια ερώτηση λίγο παραπάνω, μπορούν να το κάνουν, χωρίς να φοβηθούν ότι θα κρατήσουν πίσω την υπόλοιπη τάξη. Μέσω των δικτυακών μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να πάρουν τα διπλώματά τους πιο γρήγορα, ή να επαναλάβουν μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει, χωρίς την ντροπή ότι είναι σε τάξη με νεότερους μαθητές. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε απίστευτη ποικιλία εμπλουτισμένων μαθημάτων στην  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση .

ΣΚΟΠΟΣ/ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται σε μαθητές , φοιτητές , ενήλικες  . Μπορεί να διαχωριστεί σε τρείς βασικές κατηγορίες:  Α) σε μαθητές  προσχολικής, δημοτικού, γυμνασίου και Λυκείου Β) εκπαίδευση φοιτητών  Γ) εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση  ενηλίκων,. Έτσι, η εκπαίδευση από απόσταση µέσω Internet μπορεί να είναι προσιτή σε μαθητές κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού στρώματος από όλο τον κόσμο. Οι ενήλικοι που παρακολουθούν μαθήματα µε εκπαίδευση από απόσταση συνήθως είναι εργαζόμενοι ή έχουν πολλές κι επιτακτικές οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά παραδόσεις μαθημάτων σε διδασκαλία δια ζώσης, για διάφορους ατομικούς λόγους. Στην εκπαίδευση από απόσταση µε ανεξάρτητη μάθηση, οι σειρές μαθημάτων παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, ανεξάρτητα από τη θέληση του εκπαιδευτή, συνήθως στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να βελτιώνουμε την μόρφωση μας µε ασύγχρονα μαθήματα, αποσκοπώντας στην αύξηση της απόδοσης μας, χωρίς μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου, μένοντας ασφαλείς σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτοκόλλα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα εξ’ αποστάσεως  μαθήματα  περιλαμβάνει τα εξής πλεονεκτήματα:

    • Μείωση χρόνου: η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να μειώσει το χρόνο εκπαίδευσης κατά 50%.
    • Μεγάλος όγκος και ποικιλομορφία: μπορεί να παρέχει εκπαίδευση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και μαθητών με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και επίπεδα εκπαίδευσης, ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε διαφορετικές ζώνες ώρας.
    • Μείωση κόστους: το κόστος του μαθήματος μπορεί να μειωθεί κατά 50-70%, όταν το μάθημα της τάξης αντικατασταθεί από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την ασύγχρονη διδασκαλία.
    • Μεγαλύτερη απομνημόνευση περιεχομένου: οι σπουδαστές παρακινούνται από μόνοι τους και παρακολουθούν τα μαθήματα με το δικό τους ρυθμό. Το κίνητρό τους για λήψη περισσότερων γνώσεων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ή γνωστικών οριζόντων που θα βοηθήσουν στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Επίσης ο φοιτητής παρασύρεται και μπορεί πιο εύκολα να αναζητήσει κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη διαβάζει και έτσι εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις του γύρω από διάφορα θέματα που μπορεί παλιότερα να μην τον απασχολούσαν καν. Έτσι η απομνημόνευση του περιεχομένου μπορεί να είναι 25-60% μεγαλύτερη από την απομνημόνευση που γίνεται από την παραδοσιακή εκπαίδευση
    • Ευελιξία: οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να οργανώσουν το χρόνο τους και τον ρυθμό του διαβάσματός τους με τον τρόπο που θέλουν και έτσι μπορούν πιο εύκολα να οργανώσουν και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Επιπλέον δεν θα ανησυχούν αν δεν καταλάβουν κάτι και αν θα επιβραδύνουν τους υπόλοιπους μαθητές αφού θα μπορούν να επιστρέψουν σε παλιότερα μαθήματα χωρίς καμία επιβάρυνση.
    • Περιβάλλον χωρίς φόβο: πολλές φορές ένας μαθητής/φοιτητής δεν συμμετάσχει μέσα καθώς φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει τον χλευασμό των άλλων στην περίπτωση που αυτό που θα πει είναι λάθος. Η ηλεκτρονική εκμάθηση προσφέρει στον μαθητή ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς φόβο και με την προστασία του απόρρητου, μέσα από οποίο παροτρύνεται να εκφράσει τις ιδέες και τις απόψεις του χωρίς να φοβάται την αποδοκιμασία όχι μόνο από τους συμμαθητές του αλλά μερικές φορές και από τον ίδιο τον καθηγητή. Η απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων και ο εφοδιασμός των μαθητών με τα κατάλληλα εργαλεία τους επιτρέπει να λύσουν ανεξάρτητα τα προβλήματά τους και να μπορούν πιο εύκολα να εργαστούν μέσω ενός υπολογιστή.
    • Ολοκλήρωση μαθημάτων: η ανοιχτή πρόσβαση σε ολοκληρωμένα μαθήματα δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους φοιτητές μαθητές να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών τους.
    • Βελτιωμένη αλληλεπίδραση: οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκφράσουν τις απορίες τους και να έχουν άμεση απάντηση από τον εκπαιδευτικό.
    • Βελτίωση γραφικών δεξιοτήτων των μαθητών: είναι πιο βολικό για τους μαθητές να συνθέτουν την γραπτή τους δουλειά σε επεξεργαστές λέξεων, οι οποίοι μπορούν αντίστροφα να βελτιώσουν την ποιότητα του γραψίματος
    • Ξεκλείδωμα κόσμου ευκαιριών: πληροφορίες και ιδέες που ήταν προηγουμένως εκτός εύρους είναι πλέον μόνο ένα clic μακριά. Μαθητές, φοιτητές, ενήλικες όλων των ηλικιών και όλων των πολιτιστικών και πολιτισμικών υποβάθρων, μπορούν να συνδεθούν, να μοιραστούν και να μάθουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Go Lab Academy με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και κατά επέκταση των ενηλίκων, προχωράει στην δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος δίνοντας όλες αυτές τις γνώσεις με την μορφή ασύγχρονης διδασκαλίας.